Logo

Selamat Datang

Yayasan Hijrah Selangor, ditugaskan untuk
mewujudkan satu sistem pengeluaran modal yang mudah,
cepat dan tidak membebankan kepada penjaja dan peniaga kecil
yang didapati seringkali menghadapi masalah kekurangan modal,
dan peluang mendapatkan modal tambahan atas pelbagai faktor.